Viltspår
 

Här är länkar till varje hund, där det finns
bilder och träning. Längre ner har jag lagt ut
text om hur spåren var gjorda första gången.
 
 Amber     Cheeta  
Dexter     Magic  

Viltspårsträning
 
Spåren var ca 20-30 meter långa och
det räckte för att se hur hundarna
uppfattade allt.
 
Det var höga tuvor med torrt gräs, lite
sly och granar vid sidan om, där jag
kunde fästa snitslar.
 
En drog klöven vid sidan med utsträckt
arm sidledes och jag gick på andra sidan
och blodade med utsträckt hand och
samtidigt satte jag snitslar.
 
Eftersom det var första gången även
för mig, så fanns en tanke bakom
spårläggandet.
 
Den var att jag skulle direkt se om
hundarna gick på personspåren istället
för blodspåren, så därför gick vi med
utsträckta armar. På så sätt låg våra
fotspår en halvmeter utanför blod- och
klövspåret, på var sida.
 
Detta visade sig vara en ren fullträff.
 
Upp